Multifokální
brýle

Jsme specialisté na multifokální brýle! 

V dnešní době, kdy život klade zvýšené nároky na kvalitní vidění do všech vzdáleností, je tento typ brýlí nevyhnutelností. S multifokálními brýlemi můžeme vidět ostře na čtení, střední vzdálenost ( např. počítač ) i do dálky. Tyto vzdálenosti můžeme plynule střídat. Design těchto skel je speciálně určen pro pohled na všechny vzdálenosti. 

Rozložení čočky

1.

Vrchní část čočky slouží k vidění do dálky.

2.

Střední část čočky zajišťuje vidění do střední vzdálenosti

3.

Spodní část umožňuje vidění na blízko.

4.

Postranní části jsou lehce rozmazané, a to z důvodu funkčního složení čočky. Tento jev se nazývá „periferní zkreslení obrazu“.

Rozložení čočky v multifokálním skle

Vaše spolupráce na důležitých fázích výběru a finalizace multifokálních brýlí vám zaručí úžasný zážitek a dobrý pocit, že jste se na jejich zhotovení aktivně podíleli! 

Správné vidění v multifokálních brýlích je tvořeno několika faktory, které jsou velmi důležité a navzájem spolu souvisí. Jen správným nastavením všech těchto parametrů je zaručeno, že budete s multifokálními brýlemi spokojeni a nikdy je již nesundáte :

refrakce speciálně zaměřená na multifokální brýle nebo kontrola předpisu od lékaře ( naši optometristé vždy kontrolují naměřené hodnoty, abychom mohli za výsledný produkt ručit ve všech parametrech )

výběr správné obruby vhodné pro multifokální brýle ( v této fázi je důležité, abychom sladili estetické nároky s technickými možnostmi multifokálních brýlí )

doporučení vhodného typu multifokálního skla s ohledem na refrakci, rozdílu v předpisu pro pravé a levé oko a přihlédnutím k vašim potřebám a životnímu stylu. Pomocí binokulární harmonizační technologie navrhneme optimální design multifokálního skla s tím, že korekce je správná v každém bodě skla přesně dle potřeb každého oka.

individualizace vašich multifokálních brýlí. Máme ty nejvyspělejší nástroje pro výpočet parametrů multifokálních skel. Podle fotografií, zhotovených na centrační věži a pomocí několika speciálních softwarů dokážeme navrhnout ty správné multifokální brýle právě pro vás. Individuální brýlové čočky vám zaručí nejlepší možné vidění s minimálním omezením periferního vidění. Zohlední přitom všechny vaše požadavky.

posledním úkonem je přizpůsobení hotových brýlí vašemu obličeji a vysvětlení funkce multifokálních brýlí s praktickými ukázkami, jak přes ně budete vidět na různé vzdálenosti.