Měření zraku

Základní oční vyšetření a refrakci (hodnotu dioptrií) u nás stanovuje vysokoškolsky vzdělaný optometrista. Optometrista je jediný, kromě očního lékaře, kdo může tato vyšetření provádět.

*Cena měření zraku v závislosti na požadovaném rozsahu testů začíná na 800,- Kč

Průběh měření - 1. krok
1

Při vstupním pohovoru se optometrista zeptá na vaše potíže s viděním, životní styl, sporty, které provozujete a zkontroluje, zda neberete léky, které by mohly ovlivnit vidění.

Průběh měření - 2. krok
2

Potom provede na specializovaném přístroji, autorefraktokeratometru, objektivní měření vašich dioptrií a zakřivení rohovky, které je důležité při aplikaci kontaktních čoček.

Průběh měření - 3. krok
3

Na základě těchto měření optometrista pomocí zkušební obruby, zkušebních skel a sady testů na obrazovce ( optotypu ) stanoví subjektivní refrakci zvlášť na pravém a levém oku.

Je velmi důležité, aby obě oči spolupracovaly a výsledný obraz, který dodají do mozkového centra vidění byl správně vyvážený (binokulární vidění ).

Průběh měření zraku - 4. krok
4

Je-li třeba, stanoví optometrista pomocí speciální čtecí tabulky ještě refrakci na čtení. Ta se vždy provádí až po stanovení refrakce na dálku.

5

Pokud se mu v průběhu těchto vyšetření cokoliv na oku nezdá, okamžitě doporučí návštěvu očního lékaře. Stanovení diagnózy a způsob léčby je pouze v jeho kompetenci.

Průběh měření - 6. krok
6

Na závěr optometrista zhodnotí vyšetření a navrhne způsob řešení. Typ brýlových čoček, kontaktní čočky nebo kombinace  korekčních pomůcek pro různé příležitosti.

Průběh měření - 1. krokPrůběh měření - 2. krokPrůběh měření - 3. krokPrůběh měření zraku - 4. krokPrůběh měření - 6. krok