6 kroků k dokonalým brýlím

Každé brýle jsou pečlivě vybrány a ručně vyrobeny dle přání a potřeb klienta. Individuálním přístupem vylučujeme masovou produkci. Naším cílem je Vaše jedinečnost…

1

Výběr brýlové obruby

Je to již dávno, co první brýle spatřily světlo světa. Jen o trochu dříve, než někdo spatřil krásy světa pomocí prvních brýlí. Od té doby první pohled při setkání dvou lidí nepatří jen očím, ale i brýlím. Prvních deset vteřin. Teprve potom hodnotíme šaty a boty.
A to není málo…

Každá z uvedených značek je pojmem v módě, tradici, designu, materiálech a inovacích. Je nám ctí s nimi spolupracovat.

 Celý článek…

2

Měření zraku

Všichni naši optometristé mají certifikát MZČR. Jejich více než dvacetileté odborné zkušenosti a neustálé vzdělávání je řadí k absolutní špičce české optometrie. Jako poskytovatel zdravotní péče proto stoprocentně ručíme za hodnoty naměřené v našem zdravotnickém zařízení.

Fáze stanovení správné korekce

 • Objektivní stanovení refrakce pomocí autorefraktometru (přístroj pro automatické měření dioptrií). Výsledek je pouze orientační a nelze použít do brýlí.
 • Analýza a dokorigování jemných odchylek subjektivními metodami. V této fázi zpřesňujeme hodnoty naměřené přístrojem a přizpůsobujeme je subjektivním pocitům klienta. Optimalizací docílíme správnou hloubku ostrosti a přirozené vnímání barev výsledného obrazu.
 • Diagnostika binokulárního (prostorového) vidění. V mnoha případech nedopadají paprsky světla v oku do místa nejlepšího vidění a to nutí okohybné svaly ke korekci, která není přirozená. Zhoršuje odhad vzdálenosti, reakční rychlost a tím i celkovou koncentraci organismu.

 Celý článek…

3

Doporučení brýlové čočky

Dokážeme navrhnout a objednat brýlovou čočku od všech důležitých výrobců na planetě, ať již je ze silikátu (sklo) nebo organického plastu. Můžete si u nás pořídit všechny typy brýlových čoček:

 • Ztenčené

  Zásluhou materiálu s vyšším indexem lomu je brýlová čočka tenčí a lehčí. Díky tomu se výrazně zlepší estetický vzhled Vašich brýlí.

 • Multifokální

  Umožňují ostré vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti výměny brýlí.

 • Pracovní

  Jsou přizpůsobeny ostrému vidění do blízka a na pracovní vzdálenost (monitor počítače, klient na druhé straně stolu)

 • Sluneční brýle s dioptrií

  Do slunečních brýlí dokážeme zabrousit brýlové čočky různých barev s UV filtrem a Vašimi dioptriemi. Odpadá tím problém, že pod krásné sluneční brýle musíte nosit kontaktní čočky, protože přes ně nevidíte.

 • Samozabarvovací

  Svým zabarvením se neustále přizpůsobují světelným podmínkám. Na světle tmavnou, v místnosti se odbarví.

 • Polarizační

  Zamezí nechtěných zábleskům odraženého světla (vodní hladina, mokrá silnice, sněhová plocha)

 • Sportovní brýle

  Do sportovních brýlí zabrousíme speciální brýlové čočky s Vašimi dioptriemi, příslušnými filtry a barvami. Tyto čočky budou mít stejné parametry jako originál.

Všechny brýlové čočky jsou opatřeny

 • Antireflexní vrstvou

  Zamezuje nežádoucím odleskům světel a propouští do oka více světla

 • UV filtrem

  Chrání oko proti škodlivým vlivům slunečního záření

 • Tvrdoelastickou vrstvou

  Chrání brýlové čočky proti poškrábání

 • Hydrofobní úpravou

  Na brýlových čočkách neulpívá voda a nečistoty, lépe se čistí

Na žádost můžeme brýlové čočky opatřit

 • Blue control vrstvou

  Odfiltruje nežádoucí vlnové délky modrého světla, které vyzařují obrazovky počítačů, tabletů a telefonů. Upravuje spánkový a klidový režim organismu.

 Celý článek…

4

Centrace brýlové čočky

Jenom tehdy, když brýle a oko fungují jako jeden celek, dosáhneme perfektního a ostrého vidění ve všech směrech. Proto je třeba přesně vyměřit parametry, které k dokonalému usazení brýlové čočky do obruby potřebujeme

 • Pupilární distance

  Vzdálenost zornic od kořene nosu, abychom mohli optický střed brýlové čočky umístit přesně do tohoto bodu

 • Vzdálenost rohovky od zadní plochy brýlové čočky

  Změnou této vzdálenosti se mění dioptrie v brýlích a poloha optického středu brýlové čočky

 • Prohnutí obruby

  Stupeň prohnutí obruby předurčuje výběr zakřivení brýlové čočky, zvláště u hodně prohnutých sportovních brýlí

 • Inklinace

  Úhel, který svírá brýlová čočka s rovinou obličeje

Všechny tyto parametry měříme digitálně pomocí unikátního přístroje visuReal s následnou úpravou počítačovým programem. Potřebná data získáváme i pomocí speciální aplikace pro iPad.

 Celý článek…

5

Ruční výroba brýlí

Specialista, který u nás tuto vysoce odbornou práci zabezpečuje má více než dvacetiletou optickou praxi.

Špičkový přístroj Nidek se programuje v těchto krocích

 • Naskenování tvaru obruby do přístroje
 • Přesné zadání parametrů čočky a jejího usazení v brýlové obrubě
 • Přizpůsobení fazety prohnutí obruby a její usazení na okraj brýlové čočky tak, aby byla co nejvíce eliminována její tloušťka v závislosti na tvaru obruby

Další kroky následují již pouze v ruce

 • Korekce nepřesností stroje ručním broušením, frézováním a vrtáním
 • Zabroušení ochranné fazety na hrany brýlové čočky
 • Sesazení brýlové čočky a obruby v jeden celek
 • Hrubá úprava brýlí

 Celý článek…

6

Přizpůsobení hotových brýlí anatomii obličeje

Více než 60 % problémů s dobrým viděním je způsobeno tím, že brýle na obličeji špatně sedí a optický střed brýlové čočky není v optimální pozici vůči zornici oka.

Na kořeni nosu, za uchem a ve spánkové oblasti hlavy najdeme mnoho chrupavek, svalů a nervových zakončení. Nepřiměřený tlak sedel na kořen nosu, stranic a koncovek na hlavu a ucho často způsobuje bolení hlavy a pocit únavy.

Konečné přizpůsobení brýlí anatomii hlavy klienta považujeme za velmi důležitý krok k celkovému pozitivnímu dojmu z nových brýlí a jejich komfortnímu nošení.

 Celý článek…

+

Kontaktní čočky

Pokud náš optometrista vyhodnotí, že jsou pro Vás vhodné také kontaktní čočky, navrhne jejich parametry a provede aplikaci včetně zácviku a následných kontrol v našem aplikačním středisku. K péči o kontaktní čočky doporučí také vhodný roztok.

 Celý článek…