Milí přátelé a vážení klienti,
dovolte mi, abych vám za všechny, kteří se v Blaníku starají o to, aby jste viděli co nejlépe a byli v brýlích co nejkrásnější, popřál Vánoce plné klidu prožité v kruhu těch, které máte rádi. V novém roce ať jste zdraví a provází vás štěstí a úspěch.
Vilém Rudolf